• Kljub nevzdržnim in nezdravim razmeram ob magistralni cesti, želijo cesto še razširiti in usmeriti ves promet iz hitre ceste Ormož - Markovci skozi naselje Spuhlja in Ormoško cesto na Puhov most!

  • Pod pretvezo obnove ceste, želijo cesto razširiti, da bi zadostovala evropski direktivi za količino prometa, ki se bo še povečala. Zdajšna širina ceste za lokalni promet popolnoma zadostuje, manka ji samo kolesarska steza in ponekod pločnik.

  • V ostalih občinah, so poskrbeli za obvoznice, na Ptuju pa so nas odgovorne službe izdale! Seveda si želimo varno obnovljeno cesto, vendar brez tranzitnega tovornega prometa.

  • Do zgrajene obvoznice, bi bila "rekonstrukcija" te ceste nov krč ranga "Puhov most"! V času gradnje bi bili maksimalno ogroženi pešci in kolesarji. Posebaj pa naši šolarji za katere pa sporni projekt ne predvideva šolske poti!

Copyright 2020 - Civilna iniciativa za ptujsko obvoznico
Spoštovani g.župan, g. podžupan in predstavnica za stike z javnostjo.

Vezano na današnjo izjavo za javnost, ki je objavljena spletni strani 
občine Ptuj, zahtevamo, da spremenite del, kjer navajate, da je bil 
podpis sporazuma z nami usklajen, ker to preprosto ne drži - citiramo 
"Mestna občina Ptuj je svoj pristanek na podpis dogovora uskladila s 
predstavniki civilne iniciative,". Če bi želeli pravilno povzeti dejstva 
bi moralo pisati "Mestna občina Ptuj je svoj pristanek na podpis 
poskušala uskladiti s predstavniki civilne iniciative,".

Civilna iniciativa se je na vse načine trudila preprečiti ta podpis, kar 
smo vam sporočili po vseh možnih komunikacijskih poteh - preko 
elektronske pošte, uradnega dopisa, javnemu pozivu k protestu na fb, 
neštetih sms s strani različnih članov CI tako na župana kot podžupana, 
telefonskih pogovorov in osebno na sestanku z gospodom Oreškom v petek. 
Naše stališče smo ponovili v včerajšnjem telefonskem razgovoru 
Orešek-Puppis in vas pozvali, da si preberete KZ (čl.314-332).

Gre za čisto manipulacijo dejstev, ker kot zelo izkušeni politiki 
zagotovo veste, da je ne - ne in si pripravljenost civilne iniciative za 
sodelovanje z občino, da čimprej dobimo obvoznico, ne morete tolmačiti 
kot pristanek na podpis sporazuma.

Lep pozdrav

Sergeja Puppis Freebairn
Get started with blogging on howtostartblogging.com

PtujLeaks

f t g