• Kljub nevzdržnim in nezdravim razmeram ob magistralni cesti, želijo cesto še razširiti in usmeriti ves promet iz hitre ceste Ormož - Markovci skozi naselje Spuhlja in Ormoško cesto na Puhov most!

  • Pod pretvezo obnove ceste, želijo cesto razširiti, da bi zadostovala evropski direktivi za količino prometa, ki se bo še povečala. Zdajšna širina ceste za lokalni promet popolnoma zadostuje, manka ji samo kolesarska steza in ponekod pločnik.

  • V ostalih občinah, so poskrbeli za obvoznice, na Ptuju pa so nas odgovorne službe izdale! Seveda si želimo varno obnovljeno cesto, vendar brez tranzitnega tovornega prometa.

  • Do zgrajene obvoznice, bi bila "rekonstrukcija" te ceste nov krč ranga "Puhov most"! V času gradnje bi bili maksimalno ogroženi pešci in kolesarji. Posebaj pa naši šolarji za katere pa sporni projekt ne predvideva šolske poti!

Copyright 2021 - Civilna iniciativa za ptujsko obvoznico
Vezano na današnji podpis sporazuma s strani našega župana g. Senčarja, je civilna iniciativa zelo razočarana, da je do tega prišlo kljub vsemu trudu, pritiskom in poskusom dogovora. Civilna iniciativa se je na vse načine trudila preprečiti ta podpis - po vseh možnih komunikacijskih poteh: preko elektronske pošte, uradnega dopisa, javnemu pozivu k protestu na fb, neštetih sms s strani različnih članov CI tako na župana kot podžupana, telefonskih pogovorov in osebno na sestanku z gospodom Oreškom. Naše stališče, da se ne strinjamo s podpisom sporazuma v škodo ljudi, ponavljamo vseskozi in ob tem hkrati opozarjamo, da gre po našem menju za kršitve KZ (čl.314-332), saj že tako ogrožene prebivalce ob tej prometni cesti, izpostavljajo še večjemu hrupu, onesnaženju in ogrožajo našo varnost in zdravje. Hkrati bi radi povedali, da smo od občine Ptuj zahtevali, da spremeni prvotno objavo za javnost, ki je bila objavljena na njeni spletni strani, kjer so navedli, da je bil podpis sporazuma z nami usklajen, saj to ne drži. Občina je izjavo na naš poziv spremenila.
Get started with blogging on howtostartblogging.com

PtujLeaks

f t g