• Kljub nevzdržnim in nezdravim razmeram ob magistralni cesti, želijo cesto še razširiti in usmeriti ves promet iz hitre ceste Ormož - Markovci skozi naselje Spuhlja in Ormoško cesto na Puhov most!

  • Pod pretvezo obnove ceste, želijo cesto razširiti, da bi zadostovala evropski direktivi za količino prometa, ki se bo še povečala. Zdajšna širina ceste za lokalni promet popolnoma zadostuje, manka ji samo kolesarska steza in ponekod pločnik.

  • V ostalih občinah, so poskrbeli za obvoznice, na Ptuju pa so nas odgovorne službe izdale! Seveda si želimo varno obnovljeno cesto, vendar brez tranzitnega tovornega prometa.

  • Do zgrajene obvoznice, bi bila "rekonstrukcija" te ceste nov krč ranga "Puhov most"! V času gradnje bi bili maksimalno ogroženi pešci in kolesarji. Posebaj pa naši šolarji za katere pa sporni projekt ne predvideva šolske poti!

Copyright 2020 - Civilna iniciativa za ptujsko obvoznico
Datum: 06.07.2018 ob 9:00

Prisotni:
- MO Ptuj: Gorazd Orešek
- CI: Aleš Dajčman, Mitja Krapša, Sergeja Puppis Freebairn

Vsebina:
- člani odbora civilne iniciative ponovno jasno povemo, da se ne moremo strinjati s podpisom sporazuma, ki predvideva začasno preusmeritev prometa z bodoče hitre ceste v Spuhljo in na Ormoško cesto, ter se nam zdi zelo sporno, da državni organi prisiljujejo lokalne oblasti na podpis, ki gre v škodo tukaj živečih ljudi - opozorimo na kršitve KZ (členi 314 do 332)
- g. Orešek razloži, da je podpis namenjen temu, da se projekti začnejo, kajti brez podpisa sporazuma, ne samo da ne bo hitre ceste, tudi obvoznice ne bo in Ptuj obvoznico nujno potrebuje
- g. Orešek da na vpogled draft sporazuma, iz katerega je razvidno, da je edina časovna omejitev te rešitve "30 mesecev od pravnomočne prostorske umestitve v državne prostorske akte", kar pomeni, da je po črnem scenariju mogoče, da se bo to vleklo še 10 let (vprašljiva je časovnica te umestitve)
- g. Orešek razloži, da drugih časovnih zagotovil niso mogli dobiti, razen ustnega, da se pričakuje, bo obvoznica umeščena bistveno prej, preden se bo hitra cesta prišla do Markovcev, tako da po najboljši možničasovnici, ta navezava na Spuhljo in Ormoško sploh ne bi bilo
- civilna iniciativa je apelirala na podžupana MO Ptuj, da takoj pripravijo ukrepe za omilitev prometa (dogovori z drugimi občinami, npr.središče ter na Hrvaškem) ter posledično znižanje hitrosti na Ormoški cesti in v Spuhlji (dogovor s policijo glede rednih kontrol tovornjakov, cestnim podjetjem in mestno redarsko službo o rednih kontrolah hitrosti, 
preveriti je treba možnost namestitve radarja ali merilca hitrosti, dodati prometne znake, ki opozarjajo na hitrost, ter pokrpati luknje, sploh udarno luknjo pri mostu čez Rogoznico, za kar so prebivalci že večkrat uradno urgirali pri pristojnih - klic na 112) - g. orešek se je zavezal, da bo storil, kar je v njegovi moči, da se zadeve izvedejo in uredijo

Zapisala: Sergeja Puppis Freebairn
Get started with blogging on howtostartblogging.com

PtujLeaks

f t g