• Kljub nevzdržnim in nezdravim razmeram ob magistralni cesti, želijo cesto še razširiti in usmeriti ves promet iz hitre ceste Ormož - Markovci skozi naselje Spuhlja in Ormoško cesto na Puhov most!

  • Pod pretvezo obnove ceste, želijo cesto razširiti, da bi zadostovala evropski direktivi za količino prometa, ki se bo še povečala. Zdajšna širina ceste za lokalni promet popolnoma zadostuje, manka ji samo kolesarska steza in ponekod pločnik.

  • V ostalih občinah, so poskrbeli za obvoznice, na Ptuju pa so nas odgovorne službe izdale! Seveda si želimo varno obnovljeno cesto, vendar brez tranzitnega tovornega prometa.

  • Do zgrajene obvoznice, bi bila "rekonstrukcija" te ceste nov krč ranga "Puhov most"! V času gradnje bi bili maksimalno ogroženi pešci in kolesarji. Posebaj pa naši šolarji za katere pa sporni projekt ne predvideva šolske poti!

Copyright 2021 - Civilna iniciativa za ptujsko obvoznico

Civilna iniciativa pozdravlja premike, do katerih je prišlo z delom na medresorski delovni skupni, kjer je strokovna ekipa, ki je zadolžena za iskanje izvedljivih variant za ptujsko obvoznico, na podlagi zbranih pripomb poiskala novo različico S5, za katero se je izkazalo, da je noben izmed članov skupine kategorično ne zavrača.

Tudi za civilno inciativo je varianta S5 sprejemljiva pod pogojem, da v študiji variant nadomesti absolutno nesprejemljivo varianto S4, ki je bila povod v preteklosti, da so se postopki ustavili. Zato od države pričakujemo, da bo iz študije variant umaknila za lokalno skupnost absolutno nesprejemljivo varianto S4 (ki poteka po površju čez Ranco in neposredno vpliva na prebivalce ter njihovo zdravje iz vidika onesnaženja zraka in sluha), ter jo nadomestila z varianto S5, ki bi naj bila vkopana (od Puhovega mostu do Gajk Bi tekla pod zemljo). V nadaljno presojo bi tako šle dve severni varianti (S5 in SS) ter ena južna varianta, o izboru variante pa bo odločila študija, ki bo hkrati predinvesticijska zasnova.

Get started with blogging on howtostartblogging.com

PtujLeaks

f t g