• Kljub nevzdržnim in nezdravim razmeram ob magistralni cesti, želijo cesto še razširiti in usmeriti ves promet iz hitre ceste Ormož - Markovci skozi naselje Spuhlja in Ormoško cesto na Puhov most!

  • Pod pretvezo obnove ceste, želijo cesto razširiti, da bi zadostovala evropski direktivi za količino prometa, ki se bo še povečala. Zdajšna širina ceste za lokalni promet popolnoma zadostuje, manka ji samo kolesarska steza in ponekod pločnik.

  • V ostalih občinah, so poskrbeli za obvoznice, na Ptuju pa so nas odgovorne službe izdale! Seveda si želimo varno obnovljeno cesto, vendar brez tranzitnega tovornega prometa.

  • Do zgrajene obvoznice, bi bila "rekonstrukcija" te ceste nov krč ranga "Puhov most"! V času gradnje bi bili maksimalno ogroženi pešci in kolesarji. Posebaj pa naši šolarji za katere pa sporni projekt ne predvideva šolske poti!

Copyright 2021 - Civilna iniciativa za ptujsko obvoznico
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (NASE OKOLJE - Marec 2020.pdf)NASE OKOLJE - Marec 2020.pdf 10120 kB

V poročilu "Naše okolje", ki ga pripravlja ARSO se je merilno mesto kvalitete zraka znašlo na 4. mestu po onesnaženem zraku.

https://www.arso.gov.si/o%20agenciji/knji%c5%benica/mese%c4%8dni%20bilten/NASE%20OKOLJE%20-%20Marec%202020.pdf?fbclid=IwAR227r56nRZKY-Jo14_uBFZxO7gaxRHJHbpk4ggbk005O7vvdo9pxdxFoPc

Onesnaženost zraka - Stran 83.

Get started with blogging on howtostartblogging.com

PtujLeaks

f t g