• Kljub nevzdržnim in nezdravim razmeram ob magistralni cesti, želijo cesto še razširiti in usmeriti ves promet iz hitre ceste Ormož - Markovci skozi naselje Spuhlja in Ormoško cesto na Puhov most!

  • Pod pretvezo obnove ceste, želijo cesto razširiti, da bi zadostovala evropski direktivi za količino prometa, ki se bo še povečala. Zdajšna širina ceste za lokalni promet popolnoma zadostuje, manka ji samo kolesarska steza in ponekod pločnik.

  • V ostalih občinah, so poskrbeli za obvoznice, na Ptuju pa so nas odgovorne službe izdale! Seveda si želimo varno obnovljeno cesto, vendar brez tranzitnega tovornega prometa.

  • Do zgrajene obvoznice, bi bila "rekonstrukcija" te ceste nov krč ranga "Puhov most"! V času gradnje bi bili maksimalno ogroženi pešci in kolesarji. Posebaj pa naši šolarji za katere pa sporni projekt ne predvideva šolske poti!

Copyright 2021 - Civilna iniciativa za ptujsko obvoznico
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Sporocilo clanom CI_28.10.2020.pdf)Sporocilo clanom CI_28.10.2020.pdf 591 kB

CIVILNA INICIATIVA ZA IZGRADNJO PTUJSKE OBVOZNICE Skupni portal: https://www.ptujskaobvoznica.com/

INFORMACIJA
ČLANOM CIVILNE INICIATIVE ZA PTUJSKO OBVOZNICO

Odbor civilne iniciative za Ptujsko obvoznico (v nadaljevanju CI) je nameraval tudi letos sklicati zbor članov tako kot smo to storili v lanskem letu, vendar tega žal zaradi ukrepov proti COVID 19 nismo mogli speljati.

Kratek povzetek aktivnosti odbora CI od zadnjega zbora članov CI v letu 2019 in 2020 je naveden v nadaljevanju.

1. Aktivnosti v zvezi z izgradnjo ptujske obvoznice:

CI je že leta 2019 predstavila izhodišče, da iščemo obvoznico oziroma odsek hitre ceste Ptuj - Markovci, ki bo preusmeril promet in hkrati izboljšal okolje v katerem bivamo, pri čemer CI ne preferira nobene variante, nasprotuje pa varianti S4, ki poteka po površju skozi naselje Budina in Spuhlja in je vpadnica v Ptuj in ne obvoznica. Februarja 2020 ustanovljena medresorska delovna skupina (MDS), v kateri so predstavniki vseh ministrstev, lokalne skupnosti (občine) in tudi CI, ima nalogo poiskati izvedljive variante ceste Ptuj – Markovci.

Elaborat izvedljivih variant hitre ceste Ptuj - Markovci pripravlja skupina strokovnjakov iz različnih področij (načrtovalci, prometniki, okoljevarstveniki, kulturna dediščina, vodovarstveniki...), ki je sedaj še v fazi zaključevanja in zato še ni za objavo.
Elaborat predvideva 3 (tri) izvedljive variante po južni strani jezera (oznake J2 opt, J2 opt jug in JJ) in 2 (dve) izvedljivi varianti po severni strani jezera (oznake S4 opt in SS). Na sestankih delovne skupine se je ugotavljalo, kdo ima zadržke o izvedljivih variantah. Do vseh južnih variant imajo zadržke okoljevarstveniki in posredno tudi Evropska komisija (Natura 2000 in habitati), občina Videm in DARS kot investitor zaradi velikih stroškov izgradnje.

Severni varianti S-4, ki gre preko Rance in skozi naselje Budina in Spuhlja nasprotuje Občina Ptuj in civilna iniciativa in občina Markovci (ki sicer nasprotuje vsem severnim variantam) , na veliko pa jo podpira DARS, ker je najcenejša. Eni od variant (varianti SS) pa nasprotuje občina Hajdina, okoljevarstveniki in Zavod za ohranjanje kulturne dediščine.

Na podlagi vseh danih pripomb in ogleda terena v juniju 2020, so izdelovalci elaborata poleti 2020 predstavili optimizacijo variante S4 (poimenovano S5) in sicer na tak način, da teče pod zemljo skozi naselje Budina (delno pokriti vkop in delno odprti vkop) in v celoti obvozi naselje Spuhlja (delno po odprtem vkopu). Ob tem se je pokazalo, da tej novi varianti S5 kategorično ne nasprotuje nihče izmed članov delovne skupine.

V tej fazi je CI pozdravila, da so se občine poenotile in se je zgolj strinjala s tem, da se načrtovana trasa S4, ki prečka naselja Budino in Spuhljo po površju, izloči iz postopka in zamenja s traso S5, ki v večini gre pod površjem. V tem delu sledimo dvema ciljema CI, to je, da se bistveno zmanjša promet ter hkrati izboljša bivanjske razmere za prebivalce obeh četrti.

Naj poudarimo, da CI ne določa nobene trase, ampak zgolj sodeluje v postopkih umeščanja s pripombami in predlogi, ki temeljijo na sklepih in ciljih ustanovnega sestanka CI v Budini.V odboru CI smo ocenili, da trenutno ni primeren čas za proteste, ker postopki tečejo in se rešitev išče. Če rešitve ne bo ali da za članstvo CI ne bo sprejemljiva, kar bomo preverili na zboru članov CI, bomo seveda predlagali stopnjevanje pritiskov in predlagali dodatne aktivnosti.

Do rešitve je še torej daleč, zato pozivamo vse naše člane, ki imajo kakšna vprašanja, da ta zastavijo na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. V vsakem primeru bomo našim članom predstavili podrobnosti v živo, takoj ko bo to mogoče.

2. Aktivnosti v zvezi z obnovo Ormoške ceste:

V letu 2019 smo skupaj s četrtno skupnostjo Jezero in Spuhlja organizirali več sestankov z DRSI, mestno občino Ptuj in krajani. V nasprotju z dogovorom na zadnjem sestanku s krajani junija 2019, se je DRSI odločila, da razpišejo novo projektno nalogo za rekonstrukcijo. Izhodišča za projektno nalogo so nam bila posredovana oktobra 2019, naše pripombe so bile objavljene na naši spletni strani. Do konca februarja 2020 se je DRSI usklajevala s ptujsko občino v zvezi z izhodišči, nato pa objavila nov razpis za projektiranje, izbrana je bila ista projektantska hiša. V tem trenutku je rekonstrukcija Ormoške ceste v fazi projektiranja na podlagi izhodišč, ki so bila v veliki meri približana našim pripombam. Kljub temu smo večkrat pozvali DRSI direktno in preko četrtne skupnosti ter ptujske občine, da izvede nujno potrebno preplastitev ceste, ter uredi vsaj zasilne pločnike, saj ne moremo čakati na rekonstrukcijo.

3. Aktivnosti v zvezi s preusmeritvijo tovornega tranzita na avto cesto:

S to zahtevo smo bili žal le delno uspešni, saj so s 01.06.2019 pristojni resda omejili tranzitni tovorni promet na Ormoški cesti, vendar so bila izvzeta vsa tovorna vozila iz področja Međimurja, ki pa žal predstavljajo večino tranzitnega tovornega prometa na naši cesti.

Ptuj, 28.10.2020 Sergeja Puppis Freebairn, vodja odbora CI za Ptujsko obvoznico

Informacije na internetu na naslovu https://www.ptujskaobvoznica.com/
E-mail za vprašanja: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elektronski naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Get started with blogging on howtostartblogging.com

PtujLeaks

f t g