• Kljub nevzdržnim in nezdravim razmeram ob magistralni cesti, želijo cesto še razširiti in usmeriti ves promet iz hitre ceste Ormož - Markovci skozi naselje Spuhlja in Ormoško cesto na Puhov most!

  • Pod pretvezo obnove ceste, želijo cesto razširiti, da bi zadostovala evropski direktivi za količino prometa, ki se bo še povečala. Zdajšna širina ceste za lokalni promet popolnoma zadostuje, manka ji samo kolesarska steza in ponekod pločnik.

  • V ostalih občinah, so poskrbeli za obvoznice, na Ptuju pa so nas odgovorne službe izdale! Seveda si želimo varno obnovljeno cesto, vendar brez tranzitnega tovornega prometa.

  • Do zgrajene obvoznice, bi bila "rekonstrukcija" te ceste nov krč ranga "Puhov most"! V času gradnje bi bili maksimalno ogroženi pešci in kolesarji. Posebaj pa naši šolarji za katere pa sporni projekt ne predvideva šolske poti!

Copyright 2021 - Civilna iniciativa za ptujsko obvoznico

Na seji Mestnega Sveta mestne Občine Ptuj, je predstavnik DRSI Tomaž Willenpart povedal (citat iz zapisnika seje):

"Glede širitev je povedal, da je cesta po projektu 2 x 3,25 m, danes je cesta široka 2 x 3,25 m do 2 x 3,50 m, na odsekih celo širša od predlagane rekonstrukcije." 
Konec citata

Pa poglejmo načrte rekonstrukcije in meritve obstoječe ceste:
Rekonstrukcija po zadnjem načrtu:

pločnik 2,75m - 7m vozišče - pločnik 2,75m  skupno:12,5m (na razdali 0,4+42,68 presek P22) 
Pa poglejmo, kaj pokaže meter, ko ga položimo pri Frasovih čez celotno cesto do pločnika. To je skupaj z varovalnim pasom, ki je med cestiščem in pločnikom in na vsaki strani obsega 25cm:
6,46m je skupna širina celotne ceste. Med pločnikom in cestiščem je v tej meritvi zajet še 2x 25cm varovalni pas.
Resnična širina vozišča na tem delu je 5,96m!!!

Get started with blogging on howtostartblogging.com

PtujLeaks

f t g