• Kljub nevzdržnim in nezdravim razmeram ob magistralni cesti, želijo cesto še razširiti in usmeriti ves promet iz hitre ceste Ormož - Markovci skozi naselje Spuhlja in Ormoško cesto na Puhov most!

  • Pod pretvezo obnove ceste, želijo cesto razširiti, da bi zadostovala evropski direktivi za količino prometa, ki se bo še povečala. Zdajšna širina ceste za lokalni promet popolnoma zadostuje, manka ji samo kolesarska steza in ponekod pločnik.

  • V ostalih občinah, so poskrbeli za obvoznice, na Ptuju pa so nas odgovorne službe izdale! Seveda si želimo varno obnovljeno cesto, vendar brez tranzitnega tovornega prometa.

  • Do zgrajene obvoznice, bi bila "rekonstrukcija" te ceste nov krč ranga "Puhov most"! V času gradnje bi bili maksimalno ogroženi pešci in kolesarji. Posebaj pa naši šolarji za katere pa sporni projekt ne predvideva šolske poti!

Copyright 2021 - Civilna iniciativa za ptujsko obvoznico

Spodaj objavljamo odgovora obeh kandidatov za župana
Vprašanje se je glasilo:
"Kako se boste vi osebno aktivirali za izgradnjo južne obvoznice?
Naprošamo za konkretni odgovor, kaj boste vi kot župan/županja v zvezi s tem ukrenili - kaj bo vaša prva poteza in kakšen je vaš nadaljni akcijski načrt, kot tudi terminski plan. Pri tem naprošamo, da ne bi podali zgolj načelne podpore projektu, ker ta je bila z vaše strani že večkrat podana javno."

Odgovor Nuška Gajšek

"Pozdravljeni.
Pošiljam svoj odgovor. Časovnico težko konkretiziramo ker ne vemo kdaj bo novi mestni svet operativen. Vsekakor pa je potrebno k temu pristopiti takoj.

Nujno potrebno je takoj (najkasneje v januarju) dobiti termin pri ministrici in ministru. V delegacijo za obisk na ministrstvu (župan , skupna občinska uprava, svetniki) vključiti tudi predstavnika CI. Pred sestankom doseči dogovor z mestnim svetom, da nastopimo čimbolj enotno. Na sestanku med drugim dogovoriti tudi kontaktne osebe na obeh straneh, da bo sodelovanje z ministrstvom lahko potekalo na dnevni bazi.

CI mora biti vključena v vse procese tega projekta.

Lp nuška"

Odgovor Stefan Celan

"Pozdravljeni,

večkrat sem povedal, da bo potrebno projekt nadaljevati po dveh poteh. Prva je seveda formalna preko politike, kjer bomo ustanovili pogajalsko skupino in političnih strank, ki so v vladi. Ta bo zadolžena za organizacijo in izvedbo rednih delovnih srečanj z dražavnimi službami. Druga vzporedna pot pa bo civilna nepokorščina kjer največ pričakujem od vaše civilne iniciative, ki jo bo potrebno razširiti po celi občini in ostalih občinah kjer poteka trasa.

Lep pozdrav!

Štefan"

Get started with blogging on howtostartblogging.com

PtujLeaks

f t g