• Kljub nevzdržnim in nezdravim razmeram ob magistralni cesti, želijo cesto še razširiti in usmeriti ves promet iz hitre ceste Ormož - Markovci skozi naselje Spuhlja in Ormoško cesto na Puhov most!

  • Pod pretvezo obnove ceste, želijo cesto razširiti, da bi zadostovala evropski direktivi za količino prometa, ki se bo še povečala. Zdajšna širina ceste za lokalni promet popolnoma zadostuje, manka ji samo kolesarska steza in ponekod pločnik.

  • V ostalih občinah, so poskrbeli za obvoznice, na Ptuju pa so nas odgovorne službe izdale! Seveda si želimo varno obnovljeno cesto, vendar brez tranzitnega tovornega prometa.

  • Do zgrajene obvoznice, bi bila "rekonstrukcija" te ceste nov krč ranga "Puhov most"! V času gradnje bi bili maksimalno ogroženi pešci in kolesarji. Posebaj pa naši šolarji za katere pa sporni projekt ne predvideva šolske poti!

Copyright 2021 - Civilna iniciativa za ptujsko obvoznico

Na sestanku v domu krajanov 12.5.2018 se je ustanovila in sestavila civilna iniciativa za ptujsko obvoznico.

 

ČLANI ODBORA:

Sergeja Puppis Freebairn (predsednica odbora)
Igor Rus
Aleks Kolar
Matej Siebenreich
Mitja Krapša
Hajdi Siebenreich
Nada Pignar
Robert Harb
Aleš Dajčman
Sonja Drobnak
Sonja Ambrož Zelenik
Marija Cvetko
Valerija Simonič
Marina Rus

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Get started with blogging on howtostartblogging.com

PtujLeaks

f t g