• Kljub nevzdržnim in nezdravim razmeram ob magistralni cesti, želijo cesto še razširiti in usmeriti ves promet iz hitre ceste Ormož - Markovci skozi naselje Spuhlja in Ormoško cesto na Puhov most!

  • Pod pretvezo obnove ceste, želijo cesto razširiti, da bi zadostovala evropski direktivi za količino prometa, ki se bo še povečala. Zdajšna širina ceste za lokalni promet popolnoma zadostuje, manka ji samo kolesarska steza in ponekod pločnik.

  • V ostalih občinah, so poskrbeli za obvoznice, na Ptuju pa so nas odgovorne službe izdale! Seveda si želimo varno obnovljeno cesto, vendar brez tranzitnega tovornega prometa.

  • Do zgrajene obvoznice, bi bila "rekonstrukcija" te ceste nov krč ranga "Puhov most"! V času gradnje bi bili maksimalno ogroženi pešci in kolesarji. Posebaj pa naši šolarji za katere pa sporni projekt ne predvideva šolske poti!

Copyright 2021 - Civilna iniciativa za ptujsko obvoznico

SKLEPI in zahteve

  1. Zavrnitev predlaganega projekta (po projektni dokumentaciji PZI za objekt G1-2/0249 Ptuj-Spuhlja) v tej obliki in vsebini. Pripombe stanujočih naj se upošteva in v skladu z njimi popravi obstoječi projekt.
  2. Najprej obvoznica (severna ali južna), šele nato obnova Ormoške ceste in Spuhlje.
  3. Preusmeritev tovornega prometa iz lokalne ceste na delu Spuhlja-Ormoška cesta-Ptuj. Rešitev in realizacija naj bo TAKOJŠNJA!
  4. Občina naj ne da soglasja na PZI projektne dokumentacije G1-2/1249 Ptuj-Spuhlja, ker se krajani s tem ne strinjamo.
  5. Želimo zagotovilo MO Ptuj in še drugih pristojnih organov (Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo), da se ves ta promet ne usmeri na cesto Spuhlja-Ormoška cesta-Ptuj.
  6. Gospod Marjan Rogina (predstavnik četrtne skupnosti Jezero) se je pred krajani zavezal, da bo organiziral sestanek z odgovornimi in strokovnimi osebami, da bi ti predstavili projekt in načrte prometne ureditve v roku, najkasneje do 16. maja, ker je 17. maj zadnji dan za oddajo pripomb na projekt.

Odgovornim in pristojnim na MO Ptuj bo predal sklepe in zahteve, ki so se danes oblikovale na sestanku, takoj ko mu bodo posredovane.

Zavezal se je tudi, da bo povezava med krajani in MO Ptuj ter predal vse informacije in sklepe odgovornim osebam na obeh straneh (krajanom in predstavnikom MO Ptuj).

Get started with blogging on howtostartblogging.com

PtujLeaks

f t g