• Kljub nevzdržnim in nezdravim razmeram ob magistralni cesti, želijo cesto še razširiti in usmeriti ves promet iz hitre ceste Ormož - Markovci skozi naselje Spuhlja in Ormoško cesto na Puhov most!

  • Pod pretvezo obnove ceste, želijo cesto razširiti, da bi zadostovala evropski direktivi za količino prometa, ki se bo še povečala. Zdajšna širina ceste za lokalni promet popolnoma zadostuje, manka ji samo kolesarska steza in ponekod pločnik.

  • V ostalih občinah, so poskrbeli za obvoznice, na Ptuju pa so nas odgovorne službe izdale! Seveda si želimo varno obnovljeno cesto, vendar brez tranzitnega tovornega prometa.

  • Do zgrajene obvoznice, bi bila "rekonstrukcija" te ceste nov krč ranga "Puhov most"! V času gradnje bi bili maksimalno ogroženi pešci in kolesarji. Posebaj pa naši šolarji za katere pa sporni projekt ne predvideva šolske poti!

Copyright 2021 - Civilna iniciativa za ptujsko obvoznico
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (PR20-PTUJzrak-januar.pdf)PR20-PTUJzrak-januar.pdf 1641 kB

V civilni iniciativi (CI) smo si z razlogom prizadevali za postavitev merilne naprave ob glavni cesti Spuhlja-Ptuj, zato nas rezultati meritev onesnaženosti zraka v Spuhlji niso presenetili, saj smo vedno trdili, da je onesnaženost s PM10 delci zaradi gostote prometa zelo obremenjujoča za prebivalce ob tej prometnici. Že v preteklosti smo na to opozarjali tako z našimi dopisi na Ministrstvo za okolje in prostor,  ARSO, Varuhu človekovih pravic, Inšpektoratu RS za okolje in na Mestno občino Ptuj, kot tudi javnost. Sedaj lahko svoje ugotovitve potrdimo tudi z rezultati merjenja. Z veliko verjetnostjo lahko zaključimo glede na meritve prvega meseca, kjer je bilo 17 x presežena mejna vrednost , da bodo dovoljene letne omejitve zelo hitro presežene. Takšno stanje pa bistveno vpliva na zdravstveno stanje prebivalcev, ki živijo ob prometnici.
V CI kot edino sprejemljivo rešitev vidimo v hitri umestitvi in izgradnji HC Ptuj - Markovci (t.i. ptujske obvoznice) na način, da ne bo dodatno obremenjevala okolja, ki je že zdaj preveč obremenjeno. Zahtevali bomo, da se te meritve upoštevajo pri odločanju o variantah umestitve glede na kumulativni vpliv obeh prometnic.
Do umestitve in izgradnje HC predlagamo Mestni občini Ptuj in ostalim državnim inštitucijam RS, ki so dolžne zagotoviti zdravo bivalno okolje za svoje prebivalce, da razmislijo o začasnih ukrepih, ki bodo pripeljali do izboljšanja sedanje slike na primer s t.i. "Park&Ride shemo". Razlog več za takšno ukrepanje je tudi spoznanje, da zadnji ukrepi o omejitvi tovornega transportnega prometa na tej relaciji sprejeti s strani RS niso bistveno zmanjšali števila tranzitnega tovornega prometa na tej relaciji.

Sergeja Puppis Freebairn
vodja odbora civiilne iniciative

Get started with blogging on howtostartblogging.com

PtujLeaks

f t g