• Kljub nevzdržnim in nezdravim razmeram ob magistralni cesti, želijo cesto še razširiti in usmeriti ves promet iz hitre ceste Ormož - Markovci skozi naselje Spuhlja in Ormoško cesto na Puhov most!

  • Pod pretvezo obnove ceste, želijo cesto razširiti, da bi zadostovala evropski direktivi za količino prometa, ki se bo še povečala. Zdajšna širina ceste za lokalni promet popolnoma zadostuje, manka ji samo kolesarska steza in ponekod pločnik.

  • V ostalih občinah, so poskrbeli za obvoznice, na Ptuju pa so nas odgovorne službe izdale! Seveda si želimo varno obnovljeno cesto, vendar brez tranzitnega tovornega prometa.

  • Do zgrajene obvoznice, bi bila "rekonstrukcija" te ceste nov krč ranga "Puhov most"! V času gradnje bi bili maksimalno ogroženi pešci in kolesarji. Posebaj pa naši šolarji za katere pa sporni projekt ne predvideva šolske poti!

Copyright 2020 - Civilna iniciativa za ptujsko obvoznico

Po ARSO povzete meritve hrupa na Ormoški cesti ter v Spuhlji

Ormoška cesta dnevne meritve:

ormoska podnevi

Spuhlja dnevne meritve:

Spuhlja podnevi

Ormoška cesta nočne meritve:

Ormoska ponoci

Spuhlja meritve:

spuhlja ponoci

Legenda:

Legenda


Vse to se najde v atlasu okolja:
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL%40Arso&initialExtent=462347.44%2C97498.42%2C0.26458

Pod izbiro na desni poiščete: 
Pomembne ceste L-dvn (DRSC) za dnevne meritve
Pomembne ceste L-noc (DRSC) za nočne meritve

Get started with blogging on howtostartblogging.com

PtujLeaks

f t g