• Kljub nevzdržnim in nezdravim razmeram ob magistralni cesti, želijo cesto še razširiti in usmeriti ves promet iz hitre ceste Ormož - Markovci skozi naselje Spuhlja in Ormoško cesto na Puhov most!

  • Pod pretvezo obnove ceste, želijo cesto razširiti, da bi zadostovala evropski direktivi za količino prometa, ki se bo še povečala. Zdajšna širina ceste za lokalni promet popolnoma zadostuje, manka ji samo kolesarska steza in ponekod pločnik.

  • V ostalih občinah, so poskrbeli za obvoznice, na Ptuju pa so nas odgovorne službe izdale! Seveda si želimo varno obnovljeno cesto, vendar brez tranzitnega tovornega prometa.

  • Do zgrajene obvoznice, bi bila "rekonstrukcija" te ceste nov krč ranga "Puhov most"! V času gradnje bi bili maksimalno ogroženi pešci in kolesarji. Posebaj pa naši šolarji za katere pa sporni projekt ne predvideva šolske poti!

Copyright 2021 - Civilna iniciativa za ptujsko obvoznico

Ker se ljudi zavaja z imenom rekonstrukcija, večina ljudi pa misli, da gre za prenovo (adaptacijo) objavljamo članek ki jasno razloži razlike:
https://www.mojmojster.net/clanek/775/Adaptacija_sanacija_in_rekonstrukcija_objekta 

Gradbeni zakon 3. člen 35. odstavek govori o pojmu rekonstrukcija in pravi takole:
https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
"35. rekonstrukcija je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta, pri čemer se delno ali v celoti spreminjajo njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ali izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer se morajo ohraniti najmanj temelji ali kletni zidovi obstoječega objekta, in se gabariti objekta praviloma ne povečajo, lahko pa se zmanjšajo; povečanje gabaritov je v okviru rekonstrukcije mogoče le zaradi usklajevanja z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev".

Kot je navedeno v sami uradni recenziji rekonstrukcije projekta, se vozni pas širi iz 2x 2,75m na 2x 3m.
Skupno 11m. Zraven vozišč še na vsaki strani varovalni pas 0,5m ter kolesarska steza 1m ter pločik 1m.

Get started with blogging on howtostartblogging.com

PtujLeaks

f t g