• Kljub nevzdržnim in nezdravim razmeram ob magistralni cesti, želijo cesto še razširiti in usmeriti ves promet iz hitre ceste Ormož - Markovci skozi naselje Spuhlja in Ormoško cesto na Puhov most!

  • Pod pretvezo obnove ceste, želijo cesto razširiti, da bi zadostovala evropski direktivi za količino prometa, ki se bo še povečala. Zdajšna širina ceste za lokalni promet popolnoma zadostuje, manka ji samo kolesarska steza in ponekod pločnik.

  • V ostalih občinah, so poskrbeli za obvoznice, na Ptuju pa so nas odgovorne službe izdale! Seveda si želimo varno obnovljeno cesto, vendar brez tranzitnega tovornega prometa.

  • Do zgrajene obvoznice, bi bila "rekonstrukcija" te ceste nov krč ranga "Puhov most"! V času gradnje bi bili maksimalno ogroženi pešci in kolesarji. Posebaj pa naši šolarji za katere pa sporni projekt ne predvideva šolske poti!

Copyright 2021 - Civilna iniciativa za ptujsko obvoznico

Skupni portal: https://www.ptujskaobvoznica.com/

 

 

Ptuj, 30.1.2019

V A B I L O 

 

na predstavitev dosedanjih aktivnosti Civilni iniciative v zvezi s problematiko Ormoške ceste in Ptujske obvoznice, ki bo  v  torek, 5.2.2019, ob 18.00 uri, v dvorani doma krajanov Budina-Brstje. 

 

DNEVNI RED:

  1. Aktivnosti Civilne iniciative v zvezi s Ptujsko obvoznico in Ormoško cesto
  2. Zaključki Civilni iniciative iz sestankov na Ministrstvu za okolje in Ministrstvu za infrastrukturo ter Zavoda za zaščito narave
  3. Predlogi Civilne iniciative za nadaljnjo delo. 

 

 

      VLJUDNO VABLJENI!

Vodja odbora Civilne iniciative:

Sergeja Puppis Freebairn, l.r. 

Get started with blogging on howtostartblogging.com

PtujLeaks

f t g