• Kljub nevzdržnim in nezdravim razmeram ob magistralni cesti, želijo cesto še razširiti in usmeriti ves promet iz hitre ceste Ormož - Markovci skozi naselje Spuhlja in Ormoško cesto na Puhov most!

  • Pod pretvezo obnove ceste, želijo cesto razširiti, da bi zadostovala evropski direktivi za količino prometa, ki se bo še povečala. Zdajšna širina ceste za lokalni promet popolnoma zadostuje, manka ji samo kolesarska steza in ponekod pločnik.

  • V ostalih občinah, so poskrbeli za obvoznice, na Ptuju pa so nas odgovorne službe izdale! Seveda si želimo varno obnovljeno cesto, vendar brez tranzitnega tovornega prometa.

  • Do zgrajene obvoznice, bi bila "rekonstrukcija" te ceste nov krč ranga "Puhov most"! V času gradnje bi bili maksimalno ogroženi pešci in kolesarji. Posebaj pa naši šolarji za katere pa sporni projekt ne predvideva šolske poti!

Copyright 2021 - Civilna iniciativa za ptujsko obvoznico

Pozdravljeni,

zaradi govoric, da občina Videm po lokalnih volitvah več ne podpira predlagane južne variante obvoznice, se je civilna iniciativa včeraj pozno popoldan sestala z g. Mariničem, županom Vidma.

Na naše vprašanje ali to drži, smo dobili odgovor, da bodo o tem odločali prebivalci Vidma. Hkrati nam je g. Marinič podal svoje videnje na zadevo, prometno problematiko Vidma in predlagal rešitev.
Ugotovili smo, da je problematika prometa na širšem podravskem področju povezana in da se promet preliva iz ene ceste na drugo, neozirajoč se na občinske meje, zato je nujno potrebno, da se to rešuje kot celota.
Župan Vidma je predlagal, da bi hitra cesta vodila južno od Vidma, ter na tak način rešila problematiko videmske obvoznice. Civilna iniciativa ne nasprotuje takšnemu predlogu, kajti mnenja smo, da je potrebno poiskati kompromisno rešitev, ki bo imela širši konsenz in bo preusmerila tranzitni promet na hitro cesto. Vsled navedenega je potrebno, da se lokalni politiki čimprej uskladijo in poenotijo, da bo projekt lahko tekel nemoteno naprej in se bo čim prej našla rešitev za manjkajoči del trase, ki nikakor ne sme biti speljal skozi Ptuj, temveč mora zaobiti Ptuj.

Civilna iniciativa si bo še naprej prizadevala za iskanje rešitve in dialog z vsemi akterji.

Sergeja Puppis Freebairn
vodja odbora civilne iniciative

Get started with blogging on howtostartblogging.com

PtujLeaks

f t g