• Kljub nevzdržnim in nezdravim razmeram ob magistralni cesti, želijo cesto še razširiti in usmeriti ves promet iz hitre ceste Ormož - Markovci skozi naselje Spuhlja in Ormoško cesto na Puhov most!

  • Pod pretvezo obnove ceste, želijo cesto razširiti, da bi zadostovala evropski direktivi za količino prometa, ki se bo še povečala. Zdajšna širina ceste za lokalni promet popolnoma zadostuje, manka ji samo kolesarska steza in ponekod pločnik.

  • V ostalih občinah, so poskrbeli za obvoznice, na Ptuju pa so nas odgovorne službe izdale! Seveda si želimo varno obnovljeno cesto, vendar brez tranzitnega tovornega prometa.

  • Do zgrajene obvoznice, bi bila "rekonstrukcija" te ceste nov krč ranga "Puhov most"! V času gradnje bi bili maksimalno ogroženi pešci in kolesarji. Posebaj pa naši šolarji za katere pa sporni projekt ne predvideva šolske poti!

Copyright 2021 - Civilna iniciativa za ptujsko obvoznico

P T U J Č A N I !

Združimo se v boju za ptujsko obvoznico, ki je ni in je ne bo še 10 let!
Če ne želite, da vi in vaši otroci živite v smradu in hrupu težkega tovornega prometa še neskončno število let, se nam v čim večjem številu pridružite na
mirnem protestu, ki bo potekal v obliki prečkanja ceste na prehodu za pešce na Ormoški cesti, ob upoštevanju prometnih predpisov.
Dobimo se 26.8.2018 ob 21.00 uri, pri odcepu za Ranco. S seboj imejte odsevne jopiče in svetilke.
Več informacij o ptujski obvoznici najdete na www.ptujskaobvoznica.com
Civilna iniciativa Ptujska obvoznica

Get started with blogging on howtostartblogging.com

PtujLeaks

f t g