• Kljub nevzdržnim in nezdravim razmeram ob magistralni cesti, želijo cesto še razširiti in usmeriti ves promet iz hitre ceste Ormož - Markovci skozi naselje Spuhlja in Ormoško cesto na Puhov most!

  • Pod pretvezo obnove ceste, želijo cesto razširiti, da bi zadostovala evropski direktivi za količino prometa, ki se bo še povečala. Zdajšna širina ceste za lokalni promet popolnoma zadostuje, manka ji samo kolesarska steza in ponekod pločnik.

  • V ostalih občinah, so poskrbeli za obvoznice, na Ptuju pa so nas odgovorne službe izdale! Seveda si želimo varno obnovljeno cesto, vendar brez tranzitnega tovornega prometa.

  • Do zgrajene obvoznice, bi bila "rekonstrukcija" te ceste nov krč ranga "Puhov most"! V času gradnje bi bili maksimalno ogroženi pešci in kolesarji. Posebaj pa naši šolarji za katere pa sporni projekt ne predvideva šolske poti!

Copyright 2021 - Civilna iniciativa za ptujsko obvoznico
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Dogovor o začasni navezavi ceste Ormož preko R-228.pdf)Dogovor o začasni navezavi ceste Ormož preko R-228.pdf 1334 kB

Dogovor o začasni navezavi ceste Ormož preko R2-228.
Z dogovorom se CI ne strinja, saj menimo, da so kršene vse pravne norme, kajti na odseku ceste R-228 čez Ormoško cesto in Spuhljo do krepko prekoračene zdravstvene mejne vrednosti hrupa in prašnih delcev, ta dogovor pa stanje še bistveno poslabšuje. 
Skeniran dogovor, ki so ga podpisali župani se nahaja v prilogi.

Get started with blogging on howtostartblogging.com

PtujLeaks

f t g