• Kljub nevzdržnim in nezdravim razmeram ob magistralni cesti, želijo cesto še razširiti in usmeriti ves promet iz hitre ceste Ormož - Markovci skozi naselje Spuhlja in Ormoško cesto na Puhov most!

  • Pod pretvezo obnove ceste, želijo cesto razširiti, da bi zadostovala evropski direktivi za količino prometa, ki se bo še povečala. Zdajšna širina ceste za lokalni promet popolnoma zadostuje, manka ji samo kolesarska steza in ponekod pločnik.

  • V ostalih občinah, so poskrbeli za obvoznice, na Ptuju pa so nas odgovorne službe izdale! Seveda si želimo varno obnovljeno cesto, vendar brez tranzitnega tovornega prometa.

  • Do zgrajene obvoznice, bi bila "rekonstrukcija" te ceste nov krč ranga "Puhov most"! V času gradnje bi bili maksimalno ogroženi pešci in kolesarji. Posebaj pa naši šolarji za katere pa sporni projekt ne predvideva šolske poti!

Copyright 2020 - Civilna iniciativa za ptujsko obvoznico

Aljoša Kokot, vodjo projekta (ženska) je podrobno razložila, kako tečejo posamezne faze te investicije, in sicer:

1. Projektantka je dobila vse pripombe (84), na vse, ki se tičejo rekonstrukcije ceste bodo odgovorili, kar se tiče hitre ceste Ptuj-Markovci, oni ne morejo, se pa na višjih nivojih pogovarjajo z Darsom (na Darsu že vedo za tukajšnje dogodke), ni znala povedati, ali se bo Dars tudi vključil ali ne, ker je to stvar odločitve nadrejenih, oni so strogo zadolženi le za ta projekt rekonstrukcije.

2. DRSI planira projekt predstaviti občanom širše, ne ve pa kdaj, ker se morajo še uskladiti. Potrdila je informacijo, da se nadrejeni dobijo z županom v prihodnjem tednu glede tega projekta.

3. Faze projekta:
- če dobijo večinsko soglasje s strani občanom, bodo le-te predali gursu, ki bo izdal pravnomočne odločbe.


- na podlagi teh odločb bodo angažirali cenilce, da bodo pripravili pogodbe za odkup (te 2 fazi trajata tam nekje 4 mesece).


- na podlagi podpisanih pogodb gredo šele v razpis za izvajalca (če bi šlo po planu, bo to konec leta 2018), ki je objavljen 30-40 dni, nato odločitev za najprimernejšega (planirajo šele marca 2019) in upajo, da ne bo zahtev za revizijo, ki bi podaljšala postopek izbire za več mesecev.


- če revizije ne bo, potem podpišejo pogodbo z izvajalcem in se obvesti lokalno skupnost (občino) glede planiranega datuma pričetka del.


- izvajalec poskrbi za to, da bomo ljudje imeli dostop do svojih objektov kot tudi za ustrezne preusmeritve prometa, zato je planirana le polovična zapora ceste, predvidevati moramo, da bo v tem času še več hrupa in tresljajev zaradi gradbenih strojev.


- predvideni čas del je leto do leto in pol, odvisno od tega ali zaključek pade na zimske mesece ali ne, ker pozimi imajo asfaltna skladišča remonte in so od januarja do marca zaprta (takrat ni možno asfaltirat) , torej bi bil prvi možen zaključek del šele v letu 2020.

Get started with blogging on howtostartblogging.com

PtujLeaks

f t g