• Kljub nevzdržnim in nezdravim razmeram ob magistralni cesti, želijo cesto še razširiti in usmeriti ves promet iz hitre ceste Ormož - Markovci skozi naselje Spuhlja in Ormoško cesto na Puhov most!

  • Pod pretvezo obnove ceste, želijo cesto razširiti, da bi zadostovala evropski direktivi za količino prometa, ki se bo še povečala. Zdajšna širina ceste za lokalni promet popolnoma zadostuje, manka ji samo kolesarska steza in ponekod pločnik.

  • V ostalih občinah, so poskrbeli za obvoznice, na Ptuju pa so nas odgovorne službe izdale! Seveda si želimo varno obnovljeno cesto, vendar brez tranzitnega tovornega prometa.

  • Do zgrajene obvoznice, bi bila "rekonstrukcija" te ceste nov krč ranga "Puhov most"! V času gradnje bi bili maksimalno ogroženi pešci in kolesarji. Posebaj pa naši šolarji za katere pa sporni projekt ne predvideva šolske poti!

Copyright 2021 - Civilna iniciativa za ptujsko obvoznico

V priponkah se nahajajo uradne statistike, ki smo jih prejeli iz prehodov MMP Središče ob dravi in Zavrč. 

  2017 2018 2019
TOVORNA VOZILA ZAVRČ  14619 13877 11331
TOVORNA VOZILA SREDIŠČE 106.012 111.323 112665
SKUPNO 120.631 125.200 123.996
       
Sprememba med leti 2018/2019   -0,96%  
Sprememba med leti 2017/2019   2,79%  
Get started with blogging on howtostartblogging.com

PtujLeaks

f t g