• Kljub nevzdržnim in nezdravim razmeram ob magistralni cesti, želijo cesto še razširiti in usmeriti ves promet iz hitre ceste Ormož - Markovci skozi naselje Spuhlja in Ormoško cesto na Puhov most!

  • Pod pretvezo obnove ceste, želijo cesto razširiti, da bi zadostovala evropski direktivi za količino prometa, ki se bo še povečala. Zdajšna širina ceste za lokalni promet popolnoma zadostuje, manka ji samo kolesarska steza in ponekod pločnik.

  • V ostalih občinah, so poskrbeli za obvoznice, na Ptuju pa so nas odgovorne službe izdale! Seveda si želimo varno obnovljeno cesto, vendar brez tranzitnega tovornega prometa.

  • Do zgrajene obvoznice, bi bila "rekonstrukcija" te ceste nov krč ranga "Puhov most"! V času gradnje bi bili maksimalno ogroženi pešci in kolesarji. Posebaj pa naši šolarji za katere pa sporni projekt ne predvideva šolske poti!

Copyright 2021 - Civilna iniciativa za ptujsko obvoznico
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (2019_Ormoska_in_Spuhlja_civilna_ini (1).pdf)2019_Ormoska_in_Spuhlja_civilna_ini (1).pdf 73 kB

Ker se je v zadnjem času pojavilo veliko vprašanj in tudi dezinformacij v zvezi z rekonstrukcijo Ormoške ceste in Spuhlje, smo se za pojasnila obrnili na DRSI in vam v nadaljevanju objavljamo njihov odgovor.

Na sestanku, ki je potekal meseca julija v Ljubljani in na katerem so bili prisotni predstavniki DRSI, MOP, predsednik krajevne četrti Spuhlja in predstavnik naše civilne iniciative, je bilo namreč dogovorjeno,
da se bodo vse tri faze rekonstrukcije ceste poenotile na enotno širino 6,6 m z robnim pasom (torej samo cestišče ne bo širše od 6,1 m) in mešanimi površinami za kolesarje in pešce s skupno širino 1,6m (glejte priponko). Naj spomnimo, do sedaj je bil projekt narejen le za dve fazi: fazo 1 (od križišča za Brstje do transformatorja v Spuhlji) ter fazo 2 (Ormoška cesta). Faza 3 pa zajema zgornji del Spuhlje.

Naj ob tem poudarimo, da si je civilna iniciativa vseskozi prizadevala, da bi tako državni kot občinski uradniki prisluhnili predlogom krajanov, zato gre krivca za zamudo iskati prav v njihovih vrstah, saj so trmasto vztrajali na svojem, tako da smo jim bili primorani dokazovati, da tako s tehničnega vidika kot z vidika zakonodaje ni ovir, da se spelje obnova na način, ki zagotavlja minimalne posege v zemljišča krajanov. Prav tako bi ob tem želeli spomniti na to, da si krajani mestnih četrti Jezero in Spuhlja že 20 let prizadevajo za izgradnjo pločnikov in s tem tudi varnih šolskih poti, dočim mestna občina Ptuj, ki se je k temu zavezala tudi v pogodbi za Cero Gajke, je odgovornost za omenjeni projekt ves čas prelagala na državo, čeprav v Sloveniji najdemo nešteto primerov, kjer so občine zgradile in še gradijo pločnike ob državnih cestah.

Lep pozdrav

Sergeja Puppis Freebairn
vodja civilne inciative za Ptujsko obvoznicoDogovorjene sirine

Get started with blogging on howtostartblogging.com

PtujLeaks

f t g