Print
Details: Category: Glavna stran | Published: 21 January 2019 | Hits: 548

Pozdravljeni,

zaradi govoric, da občina Videm po lokalnih volitvah več ne podpira predlagane južne variante obvoznice, se je civilna iniciativa včeraj pozno popoldan sestala z g. Mariničem, županom Vidma.

Na naše vprašanje ali to drži, smo dobili odgovor, da bodo o tem odločali prebivalci Vidma. Hkrati nam je g. Marinič podal svoje videnje na zadevo, prometno problematiko Vidma in predlagal rešitev.
Ugotovili smo, da je problematika prometa na širšem podravskem področju povezana in da se promet preliva iz ene ceste na drugo, neozirajoč se na občinske meje, zato je nujno potrebno, da se to rešuje kot celota.
Župan Vidma je predlagal, da bi hitra cesta vodila južno od Vidma, ter na tak način rešila problematiko videmske obvoznice. Civilna iniciativa ne nasprotuje takšnemu predlogu, kajti mnenja smo, da je potrebno poiskati kompromisno rešitev, ki bo imela širši konsenz in bo preusmerila tranzitni promet na hitro cesto. Vsled navedenega je potrebno, da se lokalni politiki čimprej uskladijo in poenotijo, da bo projekt lahko tekel nemoteno naprej in se bo čim prej našla rešitev za manjkajoči del trase, ki nikakor ne sme biti speljal skozi Ptuj, temveč mora zaobiti Ptuj.

Civilna iniciativa si bo še naprej prizadevala za iskanje rešitve in dialog z vsemi akterji.

Sergeja Puppis Freebairn
vodja odbora civilne iniciative